Afiseaza creatiile participante la concurs
Drepturi de autor

Prin postarea unor texte, imagini, video-uri sau melodii pe site-ul Qvis, sunteți de acord să cesionați în mod gratuit dreptul de reproducere și difuzare pe o perioadă nelimitată.

 

Originalitatea textelor, imaginilor, video-urilor si melodiilor postate pe site-ul Qedu va fi verificată automat prin utilizarea softului DetectarePlagiat.

 

CUM SE NOTIFICĂ UN MATERIAL CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR

 

Administratorul site-ului Qvis.ro a adoptat politica de drepturi de autor în conformitate cu Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, din România, cu toate modificările ulterioare.

Prin postarea pe site a creațiilor individuale, declarați implicit pe propria răspundere că aceste creații sunt originale și că nu încalcă în niciun fel drepturile de proprietate intelectuală așa cum acestea sunt definite de Legea nr.8/1996 cu toate modificările ulterioare, asumându-vă întreaga responsabilitate juridică și financiară ce derivă din această lege, fără a implica în niciun fel, juridic și financiar, proprietarul site-ului Qvis.ro.

Qvis nu iși asumă responsabilitatea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către persoanele carora li s-au activat (postat) pe site diverse materiale (texte, imagini, muzica).

În cazul în care administratul site-ului Qvis.ro primește un preaviz prin e-mail, fax sau poștă de la o persoană autorizată, prin semnatură fizică sau electronică, privind încălcarea dreptului de proprietate intelectuala în cazul unui material postat pe site-ul Qvis.ro, această persoană autorizată va notifica ulterior în scris și va expedia numai prin fax sau poștă această notificare, indicând  cu exactitate și detaliat în ce constă această încălcare și va menționa obligatoriu datele sale de contact (nume, adresă, telefon, fax, e-mail) precum și datele deținătorului legal al dreptului de proprietate intelectuală.

Totodată atașați la notificare o declarație de bună credință și ca sunteți persoana care reprezintă proprietarul de drepturi de autor.

Dacă afirmați și susțineți în mod eronat că un material postat pe site-ul Qvis încalcă dreptul de proprietate intelectuală, veți fi răspunzator pentru daune, inclusiv cheltuielile de judecată și onorariile avocaților. Este prudent să consultați un avocat înainte de a expedia o notificare către Qvis.

 

CUM SE ELIMINĂ MATERIALELE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR

În urma notificării de bună credință că un material postat pe site-ul Qvis încalcă drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, Qvis va elimina(dezactiva) de pe site respectivul material în maxim 14 zile lucrătoare și va înștiința în prealabil autorul materialului în legătură cu motivele care au dus la această decizie, punându-i totodată la dispoziție acestuia conținutul notificării primite precum și datele de contact ale persoanei care a făcut notificarea.

Qvis va dezactiva materialul/materialele litigioase, înștiințând în prealabil autorul acestui material, dacă persoana care expediază un preaviz face ulterior dovada unei hotărâri judecătorești definitive. Această hotărâre judecătorească definitivă va fi expediată  în copie legalizată, prin poștă, la Qvis.

 

CUM SE REACTIVEAZĂ MATERIALUL/MATERIALELE LITIGIOASE

Qvis nu va lua în considerație nicio contra-notificare expediată de autorul materialului care a fost dezactivat pe Qvis, decât dacă acesta pune la dispoziția site-ului Qvis o hotărâre judecătorească definitivă.

Qvis poate reactiva accesul la materialul aflat în litigiu numai în urma unei hotărâri judecătorești definitive obținute de autorul căruia i s-a facut notificarea de bună credință. Această hotărâre judecătorească definitivă va fi expediată în copie legalizată, prin poștă, la Qvis.

Reactivarea materialului/materialelor aflate în litigiu se face în maxim 14 zile lucrătoare de la data primirii de catre Qvis a înscrisurilor legale.

 

EXCEPȚIE  LA  LEGEA  DREPTULUI  DE AUTOR ȘI  A  DREPTURILOR CONEXE

Fac excepție de la respectarea dreptului de proprietate intelectuală materialele (texte, imagini, muzica) postate pe PAGINA PERSONALĂ QVIS și pe E-PORTOFOLIU care, chiar dacă nu sunt originale, nu încalcă în vreun fel prevederile Legii 8/1996 cu modificările ulterioare, conform articolelor din „CAPITOLUL VI. Limitele exercitării dreptului de autor”, fiind utilizate în scop exclusiv didactic, personal, familial și excluzând orice utilizare comercială.

 

REPRODUCEREA INFORMAȚIILOR CONȚINUTE ÎN SITE-UL QVIS

Toate informaţiile conţinute în acest site: imagini, texte, grafice, logo-uri, grafică web, scripturi, programe, precum şi orice alte date sunt proprietatea exclusivă a Editurii PARALELA 45 şi sunt apărate de legea privind protecţia drepturilor de autor.
Qvis este marcă înregistrată. Nici un material nu poate fi reprodus fără permisiunea proprietarului. Nu puteţi modifica nicio parte din conținuturile site-ului Qvis, nu puteţi copia sau produce derivaţii ale site-ului Qvis, cu scop competitiv, utilizând idei, caracteristici, funcţii similare proprii site-ului Qvis.
Folosirea oricăruia dintre elementele enumerate mai sus fără obţinerea acordului proprietarului se pedepseşte conform legilor în vigoare.